TD KOMUNALAC d.o.o.
STJEPANA pl. HORVATA 38
35000 SLAVONSKI BROD
OIB: 61888142985

 

  1. Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave „Posude za otpad“, evidencijski broj nabave POSUDE 2/2020, koji je poziv objavljen na stranicama naručitelja TD Komunalac d.o.o. www.komunalac-sb.hr dana 7.9.2020. dopunjuje se i mijenja na način da se tekst u točki 2.9.2. mijenja na način da isti sada glasi:

    „Ponuditelji su obvezni uz ponudu dostaviti potvrdu o sukladnosti s normom EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 ili jednakovrijedno, sukladno zahtjevima iz Poziva za dostavu ponuda”

  2. Ostale odredbe Poziva za dostavu ponuda ostaju neizmijenjene.

  3. Rok za dostavu ponuda se ne produljuje.