Obavještavamo poštovane korisnike usluga da će se u srijedu, 01. svibnja 2019. godine


ODVOZ KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA
vršiti po redovnom rasporedu

RECIKLAŽNA DVORIŠTA
neće raditi

GRADSKA TRŽNICA
neće raditi