TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod obavještava poštovane korisnike usluga da će se: 

  • Odvoz otpada na Tijelovo (20.6.) i na Dan državnosti (25.6.) odvijati prema redovnom rasporedu, te
  • Da reciklažna dvorišta neće raditi na Tijelovo (20.6.), Dan antifašističke borbe (22.6.) i Dan državnosti (25.6.)