TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod obavještava korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada da glomazni otpad (namještaj, madraci, okviri prozora i dr.) koji se odloži pored spremnika za miješani komunalni otpad neće biti odvezen u sustavu redovitog odvoza miješanog komunalnog otpada.

Korisnici usluga - građani ovu vrstu otpada mogu bez naknade odložiti na jednom od reciklažnih dvorišta (Slavonski Brod, Sjeverna vezna cesta 52 Z i Slavonski Brod, Naselje Kolonija, Gospodarska ulica 4), ili na privremenim reciklažnom dvorištu na ulazu na Odlagalište Vijuš jug, Slavonski Brod, S. Vraza 00.