Obavještavamo poštovane korisnike usluga da ćemo dana 08. listopada 2019. godine
(Dan neovisnosti Republike Hrvatske)


ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

vršiti će se po redovitom rasporedu


GRADSKA TRŽNICA

će raditi prema nedjeljnom radnom vremenu
od 7:00 do 12:00 sati

 
RECIKLAŽNA DVORIŠTA
neće raditi