Raspored odvoza komunalnog i korisnog otpada u nadolazećim blagdanima:

25.12.2019. (Božić) otpad se neće odvoziti - odvoz će se izvršiti u subotu 28.12.2019.

26.12.2019. (Sv. Stjepan) odvoz otpada će se vršiti prema redovitom rasporedu

01.01.2020. (Nova godina) otpad se neće odvoziti - odvoz će se izvršiti u subotu 04.01.2019.

06.01.2020. (Sveta tri kralja) odvoz otpada će se vršiti prema redovitom rasporedu


RECIKLAŽNA DVORIŠTA

24.12.2019. (Badnjak) 08:00 - 12:00

25.12.2019. (Božić) - neće raditi

26.12.2019. (Sv. Stjepan) - neće raditi

31.12.2019. (Stara godina) 08:00 - 12:00

01.01.2020. (Nova godina) - neće raditi

06.01.2020. (Sveta tri kralja) - neće raditi


GRADSKA TRŽNICA

Radno vrijeme gradske tržnice u nadolazećim blagdanima:

25.12.2019. (Božić) - neće raditi

26.12.2019. (Sv. Stjepan) 07:00 - 12:00

01.01.2020. (Nova godina) - neće raditi

06.01.2020. (Sveta tri kralja) - neće raditi