Obavještavamo poštovane korisnike usluga da će se odvoz komunalnog otpada na dan 13.04.2020. (Uskrsni ponedjeljak) odvoziti po redovnom rasporedu.

 

Vaš Komunalac