Odvoz otpada će dana 22.6. i 25.6.2018. biti vršen prema redovnom rasporedu.

Reciklažna dvorišta dana 22.6. i 25.6.2018. neće raditi.

Tržnica će dana 22.6. i 25.6.2018. raditi od 07:00 do 12:00 sati.