TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike usluga društva da dana 1.5.2020. (petak):

  • odvoz otpada radi redovno, prema utvrđenom rasporedu,
  • reciklažno dvorište ne radi