TD Komunalac d.o.o. obavještava korisnike usluge prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada - građane da je korisnicima usluge omogućena nabava vrećice za miješani komunalni otpad za slučaj da imaju potrebu odložiti dodatne količine miješanog komunalnog otpada koje ne mogu stati u posudu za otpad kojom su zaduženi. Ove se vrećice odlažu uz posudu za otpad, te se odvoze u sklopu redovnog odvoza otpada. Vrećice se mogu nabaviti u sjedištu TD Komunalac d.o.o. u Slavonskom Brodu, Stjepana pl. Horvata 38 (soba 11) ili na RJ Higijena, Slavonski Brod, S. Vraza 37.

Otpad koji bude odložen izvan posude za otpad, osim ukoliko se nalazi u dodatnoj vrećici nabavljenoj kod TD Komunalac d.o.o., neće biti odvezen. 

Građani počev od 15.6.2020. miješani komunalni otpad neće moći dovoziti izravno na odlagalište radi odlaganja, odnosno isti će se prikupljati i odvoziti isključivo unutar sustava organiziranog prikupljanja i odvoza otpada.