TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike usluga da je s danom 1.9.2020. s radom otpočelo treće reciklažno dvorište na lokaciji Odlagalište Vijuš - jug, Stanka Vraza 2C.

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta se od 1.9.2020. uređuje kako slijedi:

 

 1. Reciklažno dvorište broj 1., lokacija Sjeverna vezna cesta 52z
  Ponedjeljak - petak od 08:00-16:00
  Subota: ne radi

 2. Reciklažno dvorište broj 2., lokacija Kolonija, Gospodarska ulica 4
  Ponedjeljak - petak od 08:00-16:00
  Subota: ne radi

 3. Reciklažno dvorište broj 3., Odlagalište Vijuš - jug, Stanka Vraza 2C
  ZIMSKO RADNO VRIEME (od 1.11. do 31.3.)       
  ponedjeljak - petak od 07:00 do 16:30 sati
  subota: 07:00 do 13:30 sati

  LJETNO RADNO VRIEME (od 1.4. do 31.10.)         
  ponedjeljak - petak od 07:00 do 19:30 sati
  subota: 07:00 do 13:30 sati