Obavještavamo putnike da je Autobusni kolodvor privremeno izmješten na zamjensku lokaciju na adresu Vukovarska 14 (Prostor bivšeg Presoflexa).
Kontakt telefonski broj 060 810 810.