Akcija odvoza glomaznog otpada u 2021. g. pod nazivom

"VOLIM SVOJ GRAD"

Akcija započinje 06.04.2021.g. - svaki radni dan, u vremenu od 6,00 do 14,00 sati prema navedenom rasporedu:

  MJESNI ODBOR DANA
1. MALI PARIZ 06.04.2021.
2. ZRINSKI FRANKOPAN 07.04.2021.
3. KOLONIJA 08.04.2021.
4. JOSIP JURAJ ŠTROSMAJER 09.04.2021.
5. JELAS 12.04.2021.
6. BRODSKI VAROŠ 13.04.2021.
7. BUDAINKA 14.04.2021.
8. PLAVO POLJE 15.04.2021.
9. CENTAR 16.04.2021.
10. JOSIP RIMAC 19.04.2021.
11. PODVINJE   20.04.2021.
12. BRODSKO VINOGORJE 21.04.2021.
13. ANTUN MIHANOVIĆ 22.04.2021.
14. LUTVINKA 23.04.2021.
15. DR. ANTE STARČEVIĆ 26.04.2021.
16. ANDRIJA HEBRANG 27.04.2021.

 

NAPOMENA:

Stare automobile, auto dijelove, akumulatore, auto gume, građevinski materijal, elektronički otpad, plastiku, staklo i papir - NE ODVOZIMO - .

Molimo građane da odvojeno odlože metalni otpad od krupnog otpada.
Krupni otpad se odlaže na mjesto gdje se inače iznose posude sa kućnim otpadom.