„TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike usluga da će se počevši od 4.1.2022. na području Grada Slavonskog Broda vršiti podjela posuda za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i plastike za individualne korisnike (kućanstva).

Posude se korisnicima ustupaju bez naknade.

Podjela posuda će se vršiti poslijepodnevnim satima, te subotom.

Dana 4. i 5.1.2022. podjela posuda će se vršiti na MO Zrinski Frankopan, nakon čega će 8.1. podjela biti nastavljena na MO Mali Pariz, uz napomenu kako će korisnici biti obaviješteni o daljnjem rasporedu podjele putem web stranice društva.“