TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike usluga da će se počevši od 10.1.2022. na području Grada Slavonskog Broda vršiti podjela posuda za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i plastike za individualne korisnike (kućanstva).

Posude se korisnicima ustupaju bez naknade.

Podjela posuda će se vršiti poslijepodnevnim satima, te subotom.

Danas, dana 10.01.2022. završava se podjela u Mjesnom odboru Budainka. Slijedeći mjesni odbori za podjelu su:

  1. Mjesni odbor Brodski Varoš,
  2. Mjesni odbor Kolonija,
  3. Mjesni odbor Brodsko Vinogorje,
  4. Mjesni odbor Podvinje

Korisnici naših usluga će biti obaviješteni o daljnjem rasporedu podjele putem web stranice društva.

 

Molimo korisnike da posude koje su preuzeli ne iznose radi pražnjenja već da koriste uslugu kao do sada, prema rasporedu.
Po podjeli posuda u svim mjesnim odborima, korisnici će biti obavješteni o novom rasporedu odvoza iz dobivenih posuda.