TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike usluga da će dana 20.1.2022. otpočeti podjela posuda za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i plastike na MO J. J. Strossmayer. Nakon dovršene podjele na MO J. J. Strossmayer podjela će se nastaviti na MO Lutvinka i MO Antun Mihanović.