TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod umoljava korisnike kojima su već uručene dodatne posude za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i plastike da iste ne koriste do daljnjega, obzirom će iste ući u uporabu tek kada se posude podijele svim korisnicima i kada se izradi novi raspored odvoza otpada, a o čemu će korisnici biti naknado obaviješteni putem sredstava javnog priopćavanja.

Korisnici otpadnu plastiku do daljnje obavijesti trebaju odlagati u vrećice za odvojeno prikupljanje koje su im prethodno stavljene na raspolaganje.