TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike usluga da će se podjela posuda za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i plastike dana 26.1.2022. vršiti na MO Lutvinka.

Podjela posuda će se dana 27.1.2022. nastaviti na Mjesnim odborima Centar i Plavo polje.

Počev s danom 28.1.2022. započeti će podjela na MO dr. A. Starčević.