TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike usluga da će:

  • S danom 28.1.2022. biti dovršena podjela posuda za odvojeno prikupljanje biootpada i plastike na MO Centar i MO Plavo polje,
  • S danom 29.1.2022. biti dovršena podjela posuda za odvojeno prikupljanje biootpada i plastike na MO Ante Starčević.

 

Dana 31.1.2022. i 1.2.2022. podjela posuda će biti izvršena na MO Jelas i MO Josip Rimac, na koji će način biti dovršena podjela posuda na području cijelog grada.