TD Komunalac d.o.o. obavještava korisnike usluga na MO dr. Ante Starčević, koji su u podjeli spremnika za odvojeno prikupljanje otpada dobili nove spremnike za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, da će se ranije dodijeljeni spremnici za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada koristiti do prvog sljedećeg odvoza biorazgradivog otpada.

TD Komunalac d.o.o. će nakon prvog sljedećeg odvoza biorazgradivog otpada prikupiti i odvesti ranije dodijeljene posude za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, a o samom načinu i modalitetu prikupljanja posuda korisnici će biti posebno obaviješteni.