Akcija započinje 14.03.2022.g. - svaki radni dan, u vremenu od 6,00 do 14,00 sati prema navedenom rasporedu:

  MJESNI ODBOR DANA
1. "ZRINSKI FRANKOPAN" PONEDJELJAK 14.03.2022.
2. "MALI PARIZ“ UTORAK 15.03.2022.
3. "JELAS“ SRIJEDA 16.03.2022.
4. "BRODSKI VAROŠ" ČETVRTAK 17.03.2022.
5. "KOLONIJA" PETAK 18.03.2022.
6. "PLAVO POLJE“ PONEDJELJAK 21.03.2022.
7. "CENTAR" UTORAK 22.03.2022.
8. "JOSIP JURAJ STROSSSMAYER" SRIJEDA 23.03.2022.
9. "BUDAINKA" ČETVRTAK 24.03.2022.
10. "JOSIP RIMAC“ PETAK 25.03.2022.
11. "BRODSKO VINOGORJE" PONEDJELJAK 28.03.2022.
12. "PODVINJE" UTORAK 29.03.2022.
13. "LUTVINKA" SRIJEDA 30.03.2022.
14. "ANTUN MIHANOVIĆ" ČETVRTAK 31.03.2022.
15. "ANDRIJA HEBRANG" PETAK 01.04.2022.
16. "DR. ANTE STARČEVIĆ" PONEDJELJAK 04.04.2022.

 

Auto dijelove, akumulatore, auto gume, građevinski materijal, staklo, plastiku, papir - u akciji - NE ODVOZIMO -

Molimo građane da odvoje metalni otpad od ostalog krupnog otpada.
Krupni otpad molimo odložiti na mjesto gdje se inače iznose posude s komunalnim otpadom.