TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike usluga da je dana 16.3.2022. došlo do problema u radu informacijskog sustava autoprijevoznika FLIXBUS, slijedom čega je izdavanje karata za linije ovog autoprijevoznika trenutačno otežano i/ili onemogućeno.

Otklanjanje kvara je u tijeku, te se očekuje da će prodaja karata normalizirati u kratkom roku.


TD Komunalac d.o.o. zahvaljuje na razumijevanju.