Nakon pripreme novih ploha za odlaganje, te nabava specijaliziranih vozila, TD Komunalac d.o.o. obavještava svoje korisnike da počevši od dana 01.06.2022. počinje organizirano prikupljanje i odvoz biootpada na području grada Slavonskoga Broda.

Odvoz će se vršiti prema priloženom rasporedu.

S poštovanjem,

 

TD Komunalac d.o.o.