TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38, OIB: 61888142985, kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Slavonski Brod, primjenom čl.77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda broj 12 od 12.7.2022) otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Slavonskog Broda.

Javno savjetovanje će se provoditi u razdoblju od 25.8. do 25.9.2022.Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju (word verzija), klikom na poveznicu dolje.