TD Komunalac obavještava poštovane korisnike usluga da će se odvoz miješanog komunalnog otpada, za dane 11.10.2022. i 12.10.2022. vršiti prema redovnom rasporedu, u drugoj smjeni.