Reciklažna dvorišta neće raditi na dane:

  • 1.11.2022.g. Utorak ( Dan Svih Svetih )
  • 18.11.2022.g. Petak ( Dan Sjećanja )


Odvoz otpada (RJ Higijena) neće raditi 1.11.2022. (Dan Svih Svetih):

  •  Sav otpad (MKO, biootpad i korisni) koji se po redovnom rasporedu trebao prikupiti 1.11.2022. biti će prikupljen u subotu 29.10.2022.


Dana 18.11.2022. Petak (Dan Sjećanja)- odvoz se vrši prema redovnom rasporedu za taj dan.