Obavještavamo volontere skloništa za životinje “Sretna šapica” da smo prema Zapisniku o inspekcijskom nadzoru Državnog inspektorata koji je proveden od 24. listopada 2022. godine dužni osigurati interno osposobljavanje za skrb o životinjama i postupanje s njima za volontere.

Sklonište će navedeno osigurati u što kraćem roku kako bi zajednički nastavili raditi za dobrobit pasa koji se nalaze u skloništu.