TD Komunalc se ispričava volonterima što danas nisu mogli ući kao posjetitelji, te da je sklonište otvoreno za posjetitelje, ali da ćemo i volonterima omogućiti njihov rad odmah po ispunjavanju uvijeta iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o uvjetima koji moraju udovoljavati skloništa za životinje.