TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike javne usluge da zbog tehničkih razloga odvoz miješanog komunalnog otpada izvršiti će se u drugoj smjeni dana 14.11.2022. (ponedjeljak), slijedeće ulice: Vukovarska (iza Tene), Slavonija I, Vodovodna ulica, Požeška ulica (odvojci), Ivankov dol, Cerje, Firkovac, N. Nodila, Naselje Marinci.

Molimo korisnike usluga da svoje posude ostave na mjestu prikupljanja do istovara sadržaja spremnika!

Hvala na razumijevanju!