TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike javne usluge da zbog tehničkih razloga odvoz biootpada izvršiti će se u drugoj smjeni dana 15.11.2022. (utorak), prema redovitom rasporedu za taj dan.

Molimo korisnike usluga da svoje posude ostave na mjestu prikupljanja do istovara sadržaja spremnika!

Hvala na razumijevanju!