Reciklažna dvorišta neće raditi dana 18.11.2022.g. petak (Dan Sjećanja).
Odvoz otpada (RJ Higijena) dana 18.11.2022. petak (Dan Sjećanja) - odvoz komunalnog, korisnog otpada, te biootpada se vrši prema redovnom rasporedu.