TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike javne usluge da zbog tehničkih razloga odvoz biootpada izvršiti će se u drugoj smjeni dana 16.11.2022. (srijeda), prema redovitom rasporedu. 

Odvoz miješanog komunalnog otpada izvršiti će se u drugoj smjeni MO Plavo Polje, slijedeće ulice: Julija Hoffmana, Domobranska, S. Marjanovića, Slavonija II, Gupčeva, LJ. Gaja, A. Cesarca, I. Mažuranića, P. Miškina. 

Molimo korisnike usluga da svoje posude ostave na mjestu prikupljanja do istovara sadržaja spremnika!

Hvala na razumijevanju!