TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike javne usluge da zbog tehničkih razloga odvoz biootpada izvršiti će se dana 17.11.2022. (četvrtak), u drugoj smjeni prema redovitom rasporedu.