TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod obavještava poštovane korisnike usluga da provodi ažuriranje podataka o korisnicima usluge odvoza korisnog otpada, u sklopu čega će službe društva kontaktirati korisnike koji nisu preuzeli posude za papir i karton (plave kante od 120 litara). Posude za papir i karton su besplatne i svaki ih korisnik može koristiti bez naknade, za što je potrebno obratiti se društvu, RJ Higijena, Vrazova 37, osobnim dolaskom ili pozivom na broj 035/265 383, a posuda će im biti dostavljena na kućnu adresu.