Obavještavamo poštovane korisnike usluga da ćemo dana 15. kolovoza 2018. godine (blagdan Velike Gospe):

ODVOZ KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA vršiti po redovitom rasporedu.

GRADSKA TRŽNICA će raditi prema nedjeljnom radnom vremenu, od 07:00 - 12:00h

RECIKLAŽNA DVORIŠTA neće raditi.