Dana 01.11.2018. (blagdan Svih Svetih) odvoz komunalnog i korisnog otpada neće se vršiti po redovnom rasporedu.
Odvoz predviđen za taj dan vršit će se u subotu 03.11.2018.god.

 

RADNA JEDINICA TRŽNICA
Dana 01.11.2018. (blagdan Svih Svetih) gradska tržnica radit će od 7,00 do 12,00 sati.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA
Dana 01.11.2018. (blagdan Svih Svetih) reciklažna dvorišta neće raditi.