TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod umoljava poštovane korisnike usluga prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada da, na unaprijed određeni dan redovnog odvoza otpada, izvezu posudu za komunalni otpad na mjesto predviđeno za pražnjenje iste, kako bi se mogao dovršiti postupak čipiranja posuda za otpad.

Ukoliko korisnik usluge propusti postupiti po gornjoj zamolbi, te njegova posuda ostane nečipirana do 30.11.2018., korisnik će biti dužan radi čipiranja sam dovesti posudu u TD Komunalac d.o.o., RJ Higijena, Stanka Vraza 37.