TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod obavještava poštovane korisnike usluga, kao vlasnik autobusnog kolodvora u Slavonskom Brodu, da je istekao ugovor o zakupu autobusnog kolodvora koji je dana 10.11.2003. sklopljen s zakupoprimcem APP d.d. Požega. Postupak primopredaje nekretnine je u tijeku, uz napomenu kako je osigurano nesmetano odvijanje prometa i pružanje kolodvorskih usluga. Usluga prodaja karata će biti privremeno nedostupna, obzirom na potrebu prilagodbe softverskih i hardverskih rješenja, te se očekuje da će ista biti ponovo uspostavljena u roku od maksimalno 5 dana.