OBAVIJEST GRAĐANIMA SLAVONSKOG BRODA

Jesenska akcija odvoza krupnog otpada

 

” VOLIM SVOJ GRAD “

 

započinje 02.10.2017.  godine – svaki radni dan u vremenu od 6,00 do 14,00 sati prema navedenom rasporedu :

MJESNI ODBOR DATUM
 1. MALI PARIZ 02.10.2017.
 2. ZRINSKI FRANKOPAN 03.10.2017.
 3. KOLONIJA 04.10.2017.
 4. JOSIP JURAJ STROSSMAYER 05.10.2017.
 5. JELAS 06.10.2017.
 6. BUDAINKA 09.10.2017.
 7. BRODSKI VAROŠ 10.10.2017.
 8. PLAVO POLJE 11.10.2017.
 9. JOSIP RIMAC 12.10.2017.
10. CENTAR 13.10.2017.
11. BRODSKO VINOGORJE 16.10.2017.
12. PODVINJE 17.10.2017.
13. ANTUN MIHANOVIĆ 18.10.2017.
14. ANTE STARČEVIĆ 19.10.2017.
15. ANDRIJA HEBRANG 20.10.2017.
16. LUTVINKA 23.10.2017.

Napomena : Stare automobile, auto dijelove, akumulatore, auto gume i građevinski materijal     NE ODVOZIMO

Molimo građane da odvojeno odlože metalni otpad od ostalog krupnog otpada.

Krupni otpad se odlaže na mjesto gdje se inače iznose ili nalaze posude s kućnim otpadom.

Info telefon : 0800 200 035