Potrebno je raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

Vrećice za korisni otpad (papir, staklo, plastiku, metal i tekstil) možete besplatno preuzeti u Upravi TD Komunalac d.o.o. na adresi Stjepana pl. Horvata 38 (Gradska tržnica, soba br. 11) ili u R.J. Higijena na adresi Stanka Vraza 37, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati. Nakon odvoza punih predanih vrećica naši djelatnici ostaviti će Vam nove na Vašoj adresi.

Drugi ponedjeljak u mjesecu Drugi utorak u mjesecu Druga srijeda u mjesecu Drugi četvrtak u mjesecu Drugi petak u mjesecu
Ulica Eugena Kvaternika Ulica Dr. Andrije Štampara Krbavska ulica Ulica Ivana plemenitog Zajca Ulica Petra Krešimira IV
Ulica Vjekoslava Klaića Radnički trg Plitvička ulica Ulica Matije Mesića Trg pobjede
Ulica Antuna Gustava Matoša Zrinska ulica Županjska ulica Ulica Petra Preradovića Ulica Đure Pilara
Ulica Vjekoslava Bacha Ulica Baruna Trenka Posavska ulica Ulica Tome Skalice Ulica Matije Gupca
Ulica Josipa Eugena Tomića Ulica Ivana Gorana Kovačića Zagorska ulica Ulica Augusta Šenoe Ulica Ivana Mažuranića
Ulica Mile Budaka Osječka ulica - do pruge Žumberačka ulica Trg žrtava rata Ulica Augusta Cesarca
Ulica fra Grge Martića Ulica Vladimira Gortana Mosorska ulica Ulica Svetog Florijana Ulica Nikole Tesle
Ulica Ivana Cankara Ulica Dragutina Račkog Velebitska ulica Ulica Ante Stračevića Ulica Pavleka Miškine i ostali zeleni otoci
Ulica don Ive Prodana Ulica kneza Domagoja Kvarnerska ulica Ulica Vladimira Nazora  
Naselje Franje Kuharića Ulica kneza Trpimira Međimurska ulica Ulica Andrije Kačića Miošića  
Ulica Dobriše Cesarića Ulica Matije Antuna Reljkovića Bračka ulica Ulica Vatroslava Lisinskog  
Ulica Mate Topalovića Strossmayerova ulica Zagrebačka ulica - lijeva strana Ulica Vatroslava Jagića  
Ulica fra Luke Ibrišimovića   Ulica Petra Svačića od Halajka do podvožnjaka Ulica Ivana Trnskog  
Diljska ulica     Ulica Dragutina Rakovca  
Ulica Ljudevita Posavskog     Ulica Ivana Kukuljevića  
Ulica Dimitra Demetra     Ulica Juraja Dobrile  
Ulica Ljudevita Jonkea     Ulica Marka Marulića  
Ulica Jakova Užarevića     Ulica Svetog Lovre  
Ulica Marina Držića     Ulica Franje Kulmera  
      Ulica Vjekoslava Karasa  
      Ulica Ivana Filipovića