Potrebno je raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

Vrećice za korisni otpad (papir, staklo, plastiku, metal i tekstil) možete besplatno preuzeti u Upravi TD Komunalac d.o.o. na adresi Stjepana pl. Horvata 38 (Gradska tržnica, soba br. 11) ili u R.J. Higijena na adresi Stanka Vraza 37, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati. Nakon odvoza punih predanih vrećica naši djelatnici ostaviti će Vam nove na Vašoj adresi.

Treći ponedjeljak u mjesecu Treći utorak u mjesecu Treća srijeda u mjesecu Treći četvrtak u mjesecu Treći petak u mjesecu
Mostarska ulica Trg Alojza Brlića Ulica Branimira Livadića Vinogradska cesta Naselje Jelas
Ulica Šime i Kate Marukića Ulica Đure Basaričeka Ulica Ive Franje Jukića Ulica fra Marijana Jajića Ulica Matije Gupca (kocke)
Ulica Ivana Gržinića Naselje kraljice Jelene Ulica grofa Janka Draškovića Ulica Vjekoslava Babukića Ulica Tome Skalice
Zvonimirova ulica Naselje Hugo Badalić Ulica Svetog Leopolda Mandića Ulica Antuna Branka Šimića Naselje Slavonija I
Ulica Davorina Bazijanca Ulica Josipa Muravića Ulica Jurja Dalmatinca Ulica Ivana Antunovića Naselje Slavonija II
Aleja Miroslava Krleže Ulica Ivana Gundulića Ulica Dinka Šimunovića Ulica Mijata Stojanovića  
Dombovićeva ulica Ulica Stjepana pl. Horvata Ulica Stanka Vraza Ulica Mate Ujevića  
Ulica Vladimira Becića Ulica Matije Gupca Ulica Jure Kaštelana Ulica Bogoslava Šuleka  
Ulica Ante Gabrića Ulica Antuna Mihanovića Ulica Ante Kovačića Radnička ulica  
Ulica Marka Iličića Ulica Ljudevita Gaja Ulica Pavla Štosa Ulica Matije Vlačića Ilirika  
Berislavićeva ulica Šetalište braće Radić Ulica Franje Marinića Ninska ulica  
Ulica Stipe Dubravčića Klikera Trg Stjepana Miletića Ulica Frana Supila Dubrovačka ulica  
Ulica Ferde Šišića Ulica Radoslava Lopašića Ulica Ksavera Šandora Đalskog Ulica Jakova Gotovca  
Ulica Milana Delića Ulica Josipa Kozarca Ulica Pavla Hektorovića Ulica Mihovila Pavlinovića  
Ulica Josipa Pleše Ulica Huge Badalića Ulica Bože Milanovića Ulica Ivana Belostenca  
Ulica Franje Cajtnera   Naselje hrvatskih branitelja Ulica Bartola Kašića  
Ulica Antuna Bačića   Ulica Frana Mažuranića Ulica fra Kaje Adžića  
Ulica Josipa Hlišića   Ulica Mirka Bogovića    
Ulica Tadije Smičiklasa   Ulica Ivana Filipovića    
Ulica Petra Zoranića   Ulica Ivana Meštrovića    
Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića   Ulica Krste Frankopana    
Željeznička ulica   Ulica Juraja Dobrile produžena    
Ulica Josipa Runjanina   Ulica Antuna Barca    
    Ulica Tome Bakača    
    Ulica Marije Jurić Zagorke    
    Ulica dr. Vlatka Mačeka