Potrebno je raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

Vrećice za korisni otpad (papir, staklo, plastiku, metal i tekstil) možete besplatno preuzeti u Upravi TD Komunalac d.o.o. na adresi Stjepana pl. Horvata 38 (Gradska tržnica, soba br. 11) ili u R.J. Higijena na adresi Stanka Vraza 37, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati. Nakon odvoza punih predanih vrećica naši djelatnici ostaviti će Vam nove na Vašoj adresi.

Četvrti ponedjeljak u mjesecu Četvrti utorak u mjesecu Četvrta srijeda u mjesecu Četvrti četvrtak u mjesecu Četvrti petak u mjesecu
Kerdeni ulica Trg Alojza Brlića Požeška ulica Vinogorska ulica Ulica Josipa Bašića
Janiševac I Ulica Đure Basaričeka Krndijska ulica Ulica Vlahe Bukovca Ulica don Ive Prodana
Janiševac II Naselje kraljice Jelene Bosutska ulica Ulica Frane Bulića Ulica Vida Došena
Janiševac III Naselje Hugo Badalić Kupska ulica Cvjetna ulica Ulica Franje Maričevića
Janiševac IV Ulica Josipa Muravića Koranjska ulica Naselje Grbavica Branimirova ulica
Brkića put Ulica Ivana Gundulića Prigorska ulica Ulica 22. lipnja 1941. Ulica Slavka Martinovića
Ulica Hrvatskih dobrovoljaca Ulica Stjepana pl. Horvata Prigorski dol Ulica Čaplja Naselje Ćirila Kosa
Gaj Ulica Matije Gupca Firkovac Kapelska ulica Selište
Naselje Čaplja Ulica Antuna Mihanovića Veliki dol Ulica Viktora Kovačića Ulica Augustina Kažotića
Ulica Breza Ulica Ljudevita Gaja Mali dol Ulica Blagoje Berse Ulica Josipa Lovretića
Rasulovica I Šetalište braće Radić Ulica Grge Novaka Ulica Maka Dizdara I Ulica Julija Domca
Rasulovica II Trg Stjepana Miletića Ulica Alojzija Stepinca Ulica Maka Dizdara II Ulica Bruna Bušića
Rasulovica III Ulica Radoslava Lopašića Ulica Milana Kerdića Jablanska ulica Ulica Petra Svačića
Grošića put Ulica Josipa Kozarca Ulica Božidara Adžije Vinogorčeva ulica Ulica Julija Hoffmana
Ulica Livade I Ulica Huge Badalića Ulica Tina Ujevića Vrtlarska ulica Domobranska ulica
Ulica Livade II Ulica S.Radića Dunavska ulica Orehova ulica Slunjska ulica
Krivača I Orljavska Dravska ulica Košarevac Ulica Stjepana Marjanovića
Krivača II Mrsunjska Ulica braće Damira i Davora Keve Ulica Zlatka Balokovića Vukovarska ulica
Krivača III Savska Ulica Pavla Radića Rozinka ulica Borovska ulica
Ulica Mate Grkovića A.Jarića Ulica Vladimira Filakovca Vodovodna ulica Naselje Josipa Franka
Ulica Hrvatskih boraca I.Velikanovića Bečic Psunjska ulica Ulica Mire Čorak Slavenske
Podvinjska ulica I.Merza Ulica Luke Lukića Ulica Pere Pirkera  
Trg Svetog Antuna Stadionska Graničarska ulica Rasadnička ulica  
Dudinjak Sv.Franje Ulica Ivana Domca Ulica Velike Gospe  
Čavlički kraj I.Vojnovića Ulica I. Filkovca Ulica Natka Nodila  
Trešnjica     Naselje Marinci  
Ulica Kolara I        
Ulica Kolara II        
Ulica Kolara III        
Ulica Kolara IV        
Ulica Braće Crljen