• Podijeli sa prijateljima:
 • Tržnica Slavonski Brod

  R.J. "Tržnica" gospodari tržnicom i tržnim objektima u smislu njihovog komercijalnog iskorištavanja, daje u zakup poslovne prostore i prodajna mjesta na tržnom prostoru (kiosci, štandovi, klupe), organizira prigodnu prodaju na prostorima tržnice i drugim odobrenim lokacijama, daje u zakup tehnička pomagala, uređaje i opremu potrebnu pri obavljanju prometa roba (vage, suncobrani) te daje u zakup skladišni i rashladni prostor. Osim navedenih aktivnosti R.J. "Tržnica" održava objekte tržnice u funkcionalnom stanju.

  Ukupna površina tržnice: 32000 m2

  Površina zatvorenog dijela tržnice: 1025 m2

  Površina otvorenog dijela: 18000 m2

  Kapaciteti

  - betonska klupa: 434 kom
  - natkrivena metalna klupa: 154 kom
  - metalna klupa u zatvorenoj tržnici: 47 kom
  - prostor za TIBO - kioske u vlasništvu zakupaca: 625 m2
  - prostor za limene kioske u vlasništvu zakupaca: 558 m2
  - zidani lokali u vlasništvu tržnice: 825 m2
  - slobodni prostor za zidane lokale u vlasništvu zakupaca: 244 m2
  - rashladni prostor: 782 m3
  - skladišni prostor: 170 m2
  - limeni kiosci: 154 m2
  - prostor za rashladne vitrine u vlasništvu zakupaca: 192 m2