Datum odvoza Mjesni odbori
02.,03.,04. i 05.01. MO  Centar
08.01. MO  Centar;  MO  Plavo Polje;  MO  A.Mihanović
09.01. MO  Centar;  MO  Lutvinka;   MO  J.J. Strossmayer
10.01. MO  Centar ; MO  A.Starčević;  MO  A.Hebrang
11.01. MO  Centar ; MO  Jelas;  MO  J.Rimac
12.01. MO  Centar;  MO  Zrinski Frankopan;  MO  Mali Pariz
15.01. MO  Centar;  MO  Kolonija;  MO  Budainka
16.01. MO  Centar;  MO  Podvinje;  MO  Brodsko Vinogorje;  MO  Brodski Varoš
17.01. MO  Centar;  MO  Plavo Polje;  MO  A.Mihanović
18.01. MO  Centar;  MO  Lutvinka;   MO  J.J. Strossmayer
19.01. MO  Centar ; MO  A.Starčević;  MO  A.Hebrang
22.01. MO  Centar ; MO  Jelas;  MO  J.Rimac
23.01. MO  Centar;  MO  Zrinski Frankopan;  MO  Mali Pariz
24.01. MO  Centar;  MO  Kolonija;  MO  Budainka
25.01. MO  Centar;  MO  Podvinje;  MO  Brodsko Vinogorje;  MO  Brodski Varoš

Pored ovog rasporeda „Božićna drvca“ odvozit će se zajedno i sa zelenim otpadom prema rasporedu odvoza zelenog otpada.

Građani koji žele pokloniti „Božićno drvce“ - sadnicu sa ciljem da se isto posadi u parkovima grada Slav.Broda, trebaju nazvati na mobilni telefon 098–310–047 ili 091-277-5738. Poklonjenu sadnicu preuzet ćemo u kući darovatelja te istu posaditi na prostore predviđene za sadnju u 2018. godini.