Obavještavamo poštovane korisnike usluga da ćemo dana 01. studenog 2019. godine
(blagdan Svih Svetih)


ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

vršiti će se po redovitom rasporedu


GRADSKA TRŽNICA

će raditi prema nedjeljnom radnom vremenu
od 7:00 do 12:00 sati

 
RECIKLAŽNA DVORIŠTA
neće raditi