Obavještavamo poštovane korisnike usluga da će se odvoz komunalnog i korisnog otpada 02.04.2018. (Uskršnji ponedjeljak) odvoziti po redovnom rasporedu.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Na Veliku subotu (31.03.2018.) radno vrijeme je od 07-13:00 h

Reciklažna dvorišta neće raditi slijedeće datume:

01.04.2018. USKRS (nedjelja)
02.04.2018. USKRŠNJI PONEDJELJAK (ponedjeljak)

GRADSKA TRŽNICA

Radno vrijeme gradske tržnice u nadolazećim blagdanima:

01.04.2018. USKRS (nedjelja) - ne radi
02.04.2018. USKRŠNJI PONEDJELJAK (ponedjeljak) – prema nedjeljnom radnom vremenu od 07:00 do 12:00 sati

 

Vaš Komunalac