TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, uzimajući u obzir da nepoznati korisnici usprkos brojnim upozorenjima na zabranu odlaganja glomaznog i komunalnog otpada izvan posuda - kanti i kontejnera za otpad, otpad i dalje odlažu izvan posuda, obavještava korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada da počev od dana 11.11.2019. neće odvesti bilo koju vrstu otpada koja se nalazi izvan spremnika za otpad.

Otpad koji bude zatečen izvan posude će biti evidentiran i o tome će biti obaviješteni nadležni komunalni redar Grada Slavonskog Broda i nadležna inspekcija zaštite okoliša, radi pronalaska počinitelja i njegovog kažnjavanja.

Korisnici koji imaju potrebu odlaganja glomaznog otpada mogu isti odvesti na odlagalište Vijuš - jug u Slavonskom Brodu. Akcija odvoza glomaznog otpada će se provesti na proljeće 2020., o čemu će korisnici usluge biti pravovremeno obaviješteni.