Proljetna akcija odvoza glomaznog otpada u 2020. g. pod nazivom

"VOLIM SVOJ GRAD"

Akcija započinje 17.03.2020.g. - svaki radni dan, u vremenu od 6,00 do 14,00 sati prema navedenom rasporedu:

  MJESNI ODBOR DANA
1. MALI PARIZ 17.03.2020. Utorak
2. ZRINSKI FRANKOPAN 18.03.2020. Srijeda
3. BRODSKI VAROŠ 19.03.2020. Četvrtak
4. JELAS 20.03.2020. Petak
5. KOLONIJA 23.03.2020. Ponedjeljak
6. JOSIP JURAJ STROSSMAYER 24.03.2020. Utorak
7. BUDAINKA 25.03.2020. Srijeda
8. PLAVO POLJE 26.03.2020. Četvrtak
9. JOSIP RIMAC 27.03.2020. Petak
10. PODVINJE 30.03.2020. Ponedjeljak
11. CENTAR   31.03.2020. Utorak
12. BRODSKO VINOGORJE 01.04.2020. Srijeda
13. DR. ANTE STARČEVIĆ 02.04.2020. Četvrtak
14. ANTUN MIHANOVIĆ 03.04.2020. Petak
15. ANDRIJA HEBRANG 04.04.2020. Subota
16. LUTVINKA 06.04.2020. Ponedjeljak

 

NAPOMENA:
Stare automobile, auto dijelove, akumulatore, auto gume, građevinski materijal i ravno staklo - NE ODVOZIMO.

Molimo građane da odvojeno odlože metalni otpad od ostalog krupnog otpada.
Krupni otpad odložiti na mjesto gdje se inače iznose posude s komunalnim otpadom.
Info telefon: 0800 200 035