TD Komunalac d.o.o., u sklopu preporuka izdanih od Ravnateljstva Civilne zaštite i Županijskog stožera Civilne zaštite Brodsko - posavske županije radi sprječavanja širenja zaraze virusom COVID 19, skreće pažnju strankama RJ Groblje na uputu Stožera da ukopima prisustvuju samo članovi obitelji pokojnika, te umoljava stranke da se iste upute pridržavaju.