TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, sukladno mjerama propisanima Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske klasa: 810-06/20-01/7, ur. broj: 511-01-300-20-1 od 19.3.2020.  obavještava korisnike da za vrijeme trajanja mjera propisanih odlukom Stožera (trajanje mjera je 30 dana od dana donošenja odluke Stožera) neće raditi reciklažna dvorišta niti Odlagalište Vijuš - jug (za građane). 

Usluga prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada i akcija odvoza glomaznog će se nastaviti prema rasporedu.

Gradska tržnica će do daljnje obavijesti raditi u redovnom radnom vremenu.

RJ Groblje će do daljnje obavijesti raditi u redovnom radnom vremenu.
Mjere zaštite od širenja virusa COVID-19 o kojima su korisnici obaviješteni prethodnim obavijestima ostaju u cijelosti na snazi.